SFFR 2021: volg het laatste nieuws en updates via onze social media!

Stichting Sportfilm Promotie

Sport Film Festival Rotterdam is een activiteit van Stichting Sportfilm Promotie. De stichting heeft zich ten doel gesteld om een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van sportfilms en om het bereik van sportfilms, naar een zo breed mogelijk publiek in Nederland en daarbuiten, te vergroten.

De stichting wil haar doel bereiken door:
1.) Het bieden van een podium aan internationale, nationale en regionale sportfilms;
2.) Het vormen van een netwerk van sportfilmmakers, filmfondsen, media en sportorganisaties;
3.) Het bieden van een omgeving aan jongeren om over sportfilms te leren en om sportfilms te maken;
4.) Het toepassen van sport en sportfilms ter bevordering van de maatschappelijke cohesie;
5.) Het ontwikkelen van overige activiteiten die bijdragen aan de realisatie van de doelstelling.

Het bestuur van de stichting wordt gevormd door bestuurders met affiniteit met sportfilms en -festivals alsmede netwerken, de expertise en de ervaring om de stichting goed te besturen. De stichting handelt naar de Governance Code Cultuur waarbij de functiescheiding van Bestuur en Toezichthouder (door de geringe omvang van de organisatie) zijn vormgegeven in: Directie (uitvoerend verantwoordelijk) en Bestuur (toezichthouder).

Het stichtingsbestuur:

Ronald Blom, voorzitter
Frank Overhand, penningmeester
Rik Westera, secretaris